Påmelding

Oppsatte kurs er lagt inn i vår KURSKALENDER.

Trykk deg inn i kurskalenderen for oversikt over kurs og påmelding.

Etterutdanningskurset er på til sammen 35 timer og gjennomføres på 5 dager à 7 undervisningstimer.

Vi tilbyr etterutdanningkurs både for godstransport og kombinertkurs for gods- og persontransport. Kurset gjennomføres enten som etterutdanning godstransport med krav om førerrett kl. C1 / C, eller som etterutdanning gods- og persontransport med krav om førerrett kl. C1 / C og D1 / D.

Krav til gyldighet
Det er krav til gyldig førerrett for den førerkortklasse man går på kurs for. Dette ser man i kolonne 11 bak på førerkortet. Hvis man ikke har gyldig førerrett ved kursets start, vil man ikke kunne delta delta på kurset før førerkort er fornyet. Om yrkessjåførkompetansen (kode 95) er utløpt, kan man likevel delta på kurset.