Kurssteder

Påmeldingen til etterutdanningskurs ved YSK AS er bindende fra det tidspunkt du melder deg på. Undervisningstid er normal 09:00-17:00 (noen variasjoner kan påregnes). Kurset er på 35 timer a` 60 min, og det kreves 100% oppmøte for godkjenning.

Krav til gyldighet.
Det er krav til gyldig førerrett for den førerkortklasse du går på kurs for.  Hvis du IKKE har gyldig førerrett ved kursets start vil du ikke får delta på kurset.

Avmelding /Avbrudd
Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsigbar begivenhet (force majeure) som gjør det umulig å starte på kurset eller fullføre kurset, aksepteres avmelding. Vi må da ha en skriftlig melding med begrunnelse. Skyldes avmelding sykdom må dette bekreftes ved legeerklæring. Det påløper da ingen kursavgift.

Ved behov for ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med oss.

Viktig
FØR kurs er det viktig at alle registrerer seg med navn, telefonnummer, e-post, førerkortklasse C1,C, D1, D og andre data. Når etterutdanning er gjennomført henvender du deg til en trafikkstasjon for å få utstedet nytt førerkort hvor yrkessjåførkompetansen påføres i form av kode 95.

Yrkessjåførbevis utstedes til de som ikke har norsk førerkort. Tar du med helseattest så kan du fornye førerkortet samtidig.