Kurssteder

Påmeldingen til etterutdanningskurs ved YSK AS er bindende fra det tidspunkt du melder deg på. Undervisningstid er normalt kl. 1500 – 23.00 / 09.00 – 17.00 (noen variasjoner kan påregnes). Kurset er på 35 timer og det kreves 100 % oppmøte for godkjenning.

Krav til gyldighet
Det er krav til gyldig førerrett for den førerkortklasse du går på kurs for. Dette ser man i kolonne 11 bak på førerkortet. Hvis du man ikke har gyldig førerrett ved kursets start, vil man ikke kunne delta delta på kurset før førerkort er fornyet. Om yrkessjåførkompetansen (kode 95) er utløpt, kan man delta på kurset.

Avmelding / Avbrudd
Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsigbar begivenhet som gjør det umulig å starte på kurset eller fullføre kurset, aksepteres avmelding. Det påløper da ingen kursavgift.

Ved behov for ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med oss.

Viktig
FØR kurs er det viktig at alle registrerer seg med navn, telefonnummer, e-post, førerkortklasse og andre data. Når etterutdanning er gjennomført henvender du deg til en trafikkstasjon for å få utstedet nytt førerkort hvor yrkessjåførkompetansen påføres i form av kode 95. Tar du med helseattest kan du fornye førerkortet samtidig.